Starring Vishal, Sri Divya, Radha Ravi, Soori , R. K. Suresh


Timings

2D
Cinema Timings
Novo Cinemas
13:30
19:00
21:30