Starring Dhyan Sreenivasan, Mukesh, Namitha Pramod, Aju Varghese, Neeraj Madhav, Vineeth Mohan, Devi Ajith, Bijukuttan, Pradeep Kottayam, Krishnan, Bhagath Baby Manuel, Roshan Mathew, Valsala Menon, Tharikida Sabu, Balaji Sarma


Timings

2D
Cinema Timings
Dana Cinema
13:00
17:45
22:30