Starring Vishal Krishna, Sri Divya, Radha Ravi


Timings

2D
Cinema Timings
Dana Cinema
13:30
19:00
21:30