Starring Prithviraj Sukumaran, Divya Pillai, Balachandra Menon, Neeraj Madhav, Seetha, Rasna, V. Jayaprakash, Tony Luke, Kishore Satya


Timings

2D
Cinema Timings
Dana Cinema
11:00
16:30
22:00
00:45